GÓI THOẠI VINAPHONE

C15

Miễn phí: 15 phut goi noi mang + 15 tin nhan noi mang VinaPhone
Giá cước : 2.500đ/ngày
Cú pháp : C15 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

C50

Miễn phí: 50 tin nhan noi mang + 50 phut noi mang VinaPhone
Giá cước : 5.000đ/ ngày
Soạn : C50 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

TN20

Miễn phí: 20 phut trong nuoc
Giá cước : 6.000đ/ ngày
Soạn : TN20 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

V25

Miễn phí: 40 phut goi trong nuoc trong vong 30 ngay
Giá cước : 25.000đ/30 ngày
Soạn : V25 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

V35

Miễn phí: 55 phut goi trong nuoc trong vong 30 ngay
Giá cước : 35.000đ/30 ngày
Cú pháp : V35 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

V50

Miễn phí: 80 phut goi trong nuoc trong vong 30 ngay
Giá cước : 50000đ/30 ngày
Soạn : V50 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

V75

Miễn phí: 120 phut goi trong nuoc trong vong 30 ngay
Giá cước : 75.000đ/30 ngày
Soạn : V75 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

V99

Miễn phí: 1500 phut goi noi mang VNP + 150 phut di dong ngoai mang su dung trong 30 ngay
Giá cước : 99.000đ/30 ngày
Soạn : V99 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

V149

Miễn phí: 2000 phut goi noi mang VNP + 250 phut di dong ngoai mang su dung trong 30 ngay
Giá cước : 149.000đ/30 ngày
Soạn : V149 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

V199

Miễn phí: 2500 phut goi noi mang VNP + 350 phut di dong ngoai mang su dung trong 30 ngay
Giá cước : 199.000đ/30 ngày
Soạn : V199 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

V249

Miễn phí: 3000 phut goi noi mang VNP + 450 phut di dong ngoai mang su dung trong 30 ngay
Giá cước : 249.000đ/30 ngày
Soạn : V249 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

V299

Miễn phí: 3500 phut goi noi mang VNP + 600 phut di dong ngoai mang su dung trong 30 ngay
Giá cước : 299.000đ/30 ngày
Soạn : V299 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

V399

Miễn phí: 4000 phut goi noi mang VNP + 800 phut di dong ngoai mang su dung trong 30 ngay
Giá cước : 399.000đ/30 ngày
Soạn : V399 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

V499

Miễn phí: 5000 phut goi noi mang VNP + 1000 phut di dong ngoai mang su dung trong 30 ngay
Giá cước : 499.000đ/30 ngày
Soạn : V499 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký